Legenda

$ - dobra cena, wyjątkowo dobry stosunek ceny do jakości

K - komfort, komfortowa praca

N - wysoka niezawodność